superengclub.com

You are here: Home About us History

History

"ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν"

Η Λέσχη Αρχιμηχανικών ιδρύθηκε το έτος 1979 με την 304/79 απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά.
Η ιδέα της ίδρυσης της Λέσχης γεννήθηκε κυρίως από την ανάγκη κατοχύρωσης του θεσμού του Αρχιμηχανικού, σε μια περίοδο που ο κλάδος αντιμετώπιζε ουσιώδη προβλήματα απασχόλησης, τεχνικά, ασφαλιστικά κλπ., ώστε με κοινές προσπάθειες να επιδιωχθεί η επίλυση τους.

Αμέσως μετά τη συγκρότηση της, η ιδρυτική ομάδα άρχισε να εργάζεται δραστήρια για τη πραγματοποίηση των επιδιώξεων. Έτσι ορίστηκε μία προσωρινή διοίκηση που φρόντισε για τη σύνταξη του Καταστατικού και αποφάσισε να γίνουν εκλογές σε τακτό χρονικό διάστημα για την ανάδειξη αιρετής διοίκησης.
Η Λέσχη αρχικά συνεδρίαζε στις αίθουσες των ξενοδοχείων ΠΛΑΖΑ και ΣΑΒΟΥ. Μετά όμως από κάποιο χρονικό διάστημα η στέγαση έγινε μόνιμη σε κάποιο διαμέρισμα της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 59 στο Πειραιά.
Εκεί, στη μόνιμη στέγη η προσωρινή διοίκηση συνεδρίαζε κάθε Τρίτη απόγευμα και έπαιρνε αποφάσεις ή πρότεινε λύσεις για διάφορα θέματα οργανωτικά και διάδοσης της ύπαρξης της Λέσχης, με βάσει το περιεχόμενο του καταστατικού και στην αναφορά, ειδικότερα, στους σκοπούς της Λέσχης.
Oι σκοποί ίδρυσης και λειτουργίας της Λέσχης ήταν αποτέλεσμα πολλών και ωρίμων σκέψεων κατά τη διάρκεια της σύνταξης του Καταστατικού και οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω:
α. Η συνένωση Των Αρχιμηχανικών που βρίσκονται στην Ελλάδα ή και στη αλλοδαπή και η παροχή δυνατότητας συνάντησης των μελών στο χώρο της Λέσχης για συζητήσεις με θέματα που να έχουν σχέση με το κλάδο.
β. Η ίδρυση της Λέσχης έχει σαν σκοπό την ηθική και πνευματική βελτίωση των μελών, την ανταλλαγή απόψεων και τεχνικών πληροφοριών μεταξύ των μελών. Η Λέσχη θα λειτουργεί απρόσκοπτα για τη πρόοδο, την ηθική και πνευματική εξύψωση των μελών.
γ . Η παρακολούθηση των γενικών θεμάτων στο χώρο της Εμπορικής Ναυτιλίας και η παροχή υπηρεσιών και συνεργασίας σε κάθε κατεύθυνση για θέματα παιδείας, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και νομοθεσίας, σχετικά με τον κλάδο και γενικότερα.
δ. Η συνεργασία με παρόμοια σωματεία, Λέσχες, Ινστιτούτα κλπ. πού έχουν νόμιμα ιδρυθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, με σκοπό τη παρακολούθηση, μελέτη, εξέλιξη και διάδοση διαφόρων εντύπων. Με διαλέξεις, σεμινάρια, εορτές εκδρομές και γενικά εκδηλώσεις που στοχεύουν στη παραπέρα ανάπτυξη και προβολή της Λέσχης. στ .Η βράβευση των μελών και των τέκνων τους που έχουν ιδιαίτερη επίδοση στα γράμματα και τις τέχνες, με τη καθιέρωση χρηματικών βραβείων και υποτροφιών.
ζ. Η ενίσχυση γενικά και η συμπαράσταση με οποιοδήποτε τρόπο στα αναξιοπαθούντα μέλη και στις οικογένειες τους, εάν χρειαστεί. η . Η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών της Λέσχης με κάθε νόμιμο μέσον.
θ. Σαν το υψηλότερο αγαθό των μελών της Λέσχης, θεωρείται η ελευθερία της σκέψης και της συνείδησης.
ι. Η Λέσχη δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε θρησκευτικό ή πολιτικό και αποκλείει κάθε συζήτηση στη Λέσχη με θέματα θρησκευτικά ή πολιτικά γενικά. κ. Η αφοσίωση στα ιδανικά του κλάδου, ο σεβασμός προς τους κοινωνικούς και δημοκρατικούς θεσμούς, η αγάπη προς τη πατρίδα και τα ιδανικά της και η φύλαξη και τήρηση των καθηκόντων του πολίτη πρέπει να είναι ιερά για τα μέλη της Λέσχης.

Οι πρώτες εκλογές της Λέσχης για την εκλογή αιρετής Διοίκησης έγιναν στις 5 Ιανουαρίου 1980 με εφορευτική από τους Γ. Καλατζή σαν πρόεδρο, τον Αργ. Μπούτση σαν γραμματέα και τον Π. Τσάκωνα σαν μέλος.
Το αποτέλεσμα των παραπάνω εκλογών ήταν να εκλεγούν οι πρώτοι σύμβουλοι που συγκροτήθηκαν σε σώμα με τους:
Α. Πρίντεζη Κ .Βλάμο Ν. Ρέπεση Ηλ. Γαζή Μ. Σαλίχο Η. Μπαρμπαρή Π. Θεοδωράτο Λ. Τζαφέστα Α. Λογοθέτη Δ. Δόριζα Σ. Βλάχο.Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε που ιδρύθηκε η Λέσχη. Ήταν κάπως η ‘καλή’ εποχή της Εμπορικής Ναυτιλίας. Τότε μια ομάδα από Αρχιμηχανικούς είχαν συγκεντρωθεί και αποφάσισαν την ίδρυση και τον τρόπο που θα μπορούσε να συσπειρωθούν οι Αρχιμηχανικοί σε μία Λέσχη σαν ένα τεχνικοεπιστημονικό χώρο που οι δραστηριότητες και η σκοπιμότητα της ίδρυσης και λειτουργίας να παραμείνει μακριά από συνδικαλιστικά και πολιτικά πλαίσια, αφιερωμένη αποκλειστικά στη προαγωγή και τη διάθεση της γνώσης και τέχνης του κλάδου.
Με τη πρόοδο της Ναυτικής Τεχνολογίας και σε μια εποχή που η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία ήταν πραγματικά η πρωτοπόρος στις παγκόσμιες μεταφορές, κοινή ήταν η διαπίστωση της ανάγκης για την ίδρυση μιας Λέσχης ομοιότυπης με άλλα παρόμοια ιδρύματα, που να ασχολείται με τα κοινά της τάξης των Αρχιμηχανικών, πέρα βέβαια από τα επιμέρους συνδικαλιστικά πράγματα για τα οποία ασχολούνται οι αντίστοιχες συνδικαλιστικές ενώσεις.

Τη περίοδο της ίδρυσης της Λέσχης η ιδρυτική ομάδα των Αρχιμηχανικών με το πάθος για δράση και τον ευγενή χαρακτηρισμό του νεοφώτιστου και του ρομαντικού, ξεκίνησε με αισιοδοξία για τη πραγματοποίηση του οράματος.

Ρομαντικοί μηχανικοί της θάλασσας θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν όσοι αποτέλεσαν την ιδρυτική ομάδα και θα πρέπει πράγματι να ήταν. Η αισιοδοξία είναι πράγματι , δύναμη, ενώ η απαισιοδοξία από την άλλη μεριά είναι αδυναμία που κρύβει μέσα της το σπόρο της καταστροφής.
Όμως κανένας απαισιόδοξος δημιούργησε ποτέ κάτι μεγάλο. Οι απαισιόδοξοι δεν αντιπροσωπεύουν αξιόλογες κοινωνικές και δημιουργικές δυνάμεις δεδομένου ότι η δημιουργία από μόνη της είναι μεγαλείο και ικανοποίηση.
Στο διάστημα της ύπαρξης και της λειτουργίας της Λέσχης δημιουργήθηκε η ανάγκη της έκδοσης κάποιας μορφής εντύπου που να γίνει ένα μέσον έκφρασης και μετάδοσης των απόψεων και των σκέψεων της Λέσχης, όπως επίσης να είναι και ένα μέσον επικοινωνίας της Λέσχης με τον ευρύ Ναυτιλιακό χώρο.

Έτσι, το Νοέμβριο του 1984 εκδόθηκε το πρώτο τεύχος τεχνικού εντύπου με τίτλο ‘ΓΝΩΣΗ και ΤΕΧΝΗ το οποίο εκδίδεται και κυκλοφορεί δωρεάν παρά τα οικονομικά και συντακτικά προβλήματα. Κατά διαστήματα, έχουν γραφεί και προταθεί μέσα από τις στήλες του περιοδικού, θέματα που είχαν ή έχουν σχέση με τη ναυτική εκπαίδευση και την εξέλιξη της στις σύγχρονες ανάγκες της ναυτικής τεχνολογίας.
Για θέματα εκπαίδευσης, συνεστήθη το 1991 από το ΥΕΝ επιτροπή για την αναθεώρηση της διδακτέας ύλης και των κανονισμών λειτουργίας του ΚΕΣΕΝ στην επιτροπή αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους ενδιαφερομένους φορείς όπως εφοπλιστικοί, συνδικαλιστικοί, του διοικητικού και του διδακτικού προσωπικού και του ΥΕΝ.
Μετά από 8 μήνες εργασιών, τα αποτελέσματα και εισηγήσεις ήταν αξιόλογα. Στη παραπάνω επιτροπή συμμετείχε, προταθείς από τη ΠΝΟ, ο Πρόεδρος της Λέσχης. Σχετικά με τη πρόσφατη εξέλιξη των ΑΔΣΕΝ σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι απόψεις της Λέσχης αναφέρθηκαν, με καλόπιστη κριτική, στο περιοδικό ‘ΓΝΩΣΗ και ΤΕΧΝΗ του Απριλίου/Σεπτεμβρίου 1998.

Διάφορα άλλα θέματα που έχουν σχολιασθεί μέσα από τις εκδόσεις του περιοδικού της Λέσχης κατά διαστήματα είναι: -Σκέψεις και απόψεις σχετικά με τη ποιότητα των πετρελαίων και τη σωστή πετρέλευση. Για το θέμα αυτό είχε γίνει ευρεία σύσκεψη στο Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος με τη συμμετοχή αρκετών ενδιαφερομένων φορέων και των εταιριών εφοδιασμού πετρελαίων και λιπαντικών. - Οι επισκευαστικές βάσεις του Περάματος και της Δραπετσώνας έγιναν κατ’επανάληψη θέμα αναφοράς μέσα από το ‘ΓΝΩΣΗ και ΤΕΧΝΗ τόσο το 1991 όσο και κατά το πρόσφατο παρελθόν το 1997.

Στις περιόδους αυτές τα σχόλια και οι προτάσεις της Λέσχης ήσαν συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα με σκέψεις βγαλμένες μέσα από τις πρακτικές εμπειρίες των Αρχιμηχανικών. Πολλά θα μπορούσαν να αναφερθούν στο θέμα αυτό, ο χώρος όμως δεν το επιτρέπει. - Η αποφυγή της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος έγινε κι αυτό θέμα και αναφορά για συζήτηση.
Οι απόψεις της Λέσχης και οι προτάσεις παραπέρα έγιναν θέμα συζήτησης.
Οι Αρχιμηχανικοί και οι εργαζόμενοι στα πλοία αξιωματικοί και πλήρωμα έχουν σαφείς απόψεις που μπορούν να γίνουν θέμα συζήτησης με τους ενδιαφερόμενους. - Ευρεία αναφορά έχει γίνει σχετικά με το διάταγμα 70/90 που αναφέρεται στο τεχνικό ασφαλείας κατά διάρκεια των επισκευών στα πλοία.

Πολλές συζητήσεις έγιναν με συμμετοχή διαφόρων φορέων όπως’ του Υπουργείου Εργασίας, του ΥΕΝ, του Ναυτικού Επιμελητηρίου, του Συνδέσμου Ναυπηγώ-Μηχανικών Ελλάδος, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, των Αρχιμηχανικών και των Ενδιαφερομένων Συνδικαλιστικών Φορέων. Οι Αρχιμηχανικοί έχουν εκφράσει μέσα από το περιοδικό τεκμηριωμένες απόψεις. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων και οι λύσεις που δεν δόθηκαν, δεν ανακοινώθηκαν επίσημα επειδή, κατά τη γνώμη μας και για διαφόρους λόγους δεν ήσαν αρεστά σε μερικές σκοπιμότητες. - Διατριβές έχουν γίνει και δημοσιευθεί στο περιοδικό που έχουν σχέση με το ‘ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ’ ΙSM και τους κανονισμούς ποιότητας ISO. - H Λέσχη έχει κατ΄ επανάληψη ασχοληθεί με την επαγγελματική αναγνώριση του θεσμού των Αρχιμηχανικών. Έχει επίσης αναφερθεί σε ένα άλλο καυτό θέμα, της αναγνώρισης των Διπλωμάτων Των Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού στο χερσαίο εργασιακό χώρο.
Οι προσπάθειες δεν έχουν σταματήσει. - Στις αναφορές της Λέσχης, δεν πέρασε απαρατήρητη και η κακοδαιμονία του ΝΑΤ. Στη περίπτωση αυτή έχουν εκφρασθεί απόψεις για τη σωτηρία του.
Πέρα όμως από τις παραπάνω δραστηριότητες, η Λέσχη Αρχιμηχανικών, μέσω των Διοικητικών οργάνων της, έχει συνεργασθεί και συνεργάζεται αρμονικά με τον συνδικαλιστικό χώρο, με το Σύνδεσμο Ναυπηγών-Μηχανικών Ελλάδος, με το GEAR CLUB [Aπόφητοι Μηχανικοί Ασπροπύργου], με τη Λέσχη Αρχιπλοιάρχων και με άλλους παρεμφερείς φορείς και χώρους. Αξιοσημείωτοι συνεργασία είχε η Λέσχη με τη Δ.Ε.Ε.Π, με τις διάφορες υπηρεσίες του κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και με άλλες υπηρεσίες.

Πάνω στις προσπάθειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης, έχουν γίνει κατά διαστήματα στο χώρο της Λέσχης διάφορες ομιλίες και παρουσιάσεις με τεχνικό περιεχόμενο, όπως..
-CASTROL HELLAS S.A. με θέμα τα λιπαντικά των ναυτικών μηχανών
-RADMAR HELLAS αντιπρόσωποι της VECOM πρωτοπόροι στο τομέα των χημικών.
-CHNAVA – WARTSILA με θέμα οικονομικά μηχανήματα πλοίων.
-ΜΙΒΑ προβλήματα των τριβέων και αποκατάσταση της λειτουργίας των. Η διάλεξη έγινε από τον καθηγητή FRANZ GROBUSCHEF. H MIBA εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την εταιρία KLEMANT ANGEL S.A.
-DANAOS MANAGEMENT CONSULTANTS LTD., Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη Ναυτιλία.
-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Γιάννη Πολυχρονόπουλου, θέμα, ‘PERCOM CONDITION MONITORING ON BOARD THE SHIPS.
-Η εταιρία KAM BIOTECHNOLOGY LTD, παρουσίασε τη σειρά των προϊόντων της
-Η εταιρία MARINE AND INDUSTRIAL ENTERPRISES S.A. εκπρόσωποι της εταιρίας STANDARD PISTON RINGS CO., θέμα σχετικό με τη σχεδίαση, κατασκευή και διάθεση των ελατηρίων ενβολών διαφόρων μηχανών.
-Η εταιρία Δ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Δομή, χρήση, συντήρηση και η φιλοσοφία των ρουλεμάν S.K.F.
-Η εταιρία Ι & Δ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ε.Β.Α.Ε σαν αντιπρόσωποι για την Ελλάδα της εταιρίας χημικών ‘NALCO – CHEMICAL’ η οποία πραγματεύεται χημικά των πλοίων παρουσίασαν ένα πρόγραμμα SOFTWARE για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το NALFLEET INTERACTIVE MARINE MANAGEMENT SYSTEM [NIMS], που βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ της NALFLEET και των πελατών της.
-Η εταιρία CHRIS – MARINE AB από το MALIMO της ΣΟΥΔΙΑΣ και η CAMINCO του Γιώργου Καμίνη, παρουσίασαν μια γκάμα από ειδικά φορητά εργαλεία επεξεργασίας και επαναφοράς των επιφανειών χιτωνίων, βαλβίδων και εδρών και διαφόρων εξαρτημάτων των κεφαλών των κυλίνδρων στις μηχανές Δήζελ.

Οι παραπάνω εταιρίες αναφέρονται στις εκδηλώσεις της Λέσχης χωρίς ιδιαίτερη προτίμηση ή διάκριση. Όμως, έχουν κάνει παρουσιάσεις και άλλες εταιρίες που από έλλειψη χώρου, δεν είμεθα σε θέση να αναφέρουμε.
Στη συνέχεια τούτης της παρουσίασης, θα θέλαμε να αναφέρουμε και τις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις όπως ο ετήσιος χορός, η εορτή της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, οι διάφορες κατά διαστήματα συνεστιάσεις που έγιναν με ιδιαίτερη επιτυχία.
Μία από τις αξιόλογες δραστηριότητες της Λέσχης είναι η ίδρυση και η λειτουργία τράπεζας αίματος με υπεύθυνο συντονιστή τον εκλεκτό Αρχιμηχανικό Σαράντο Στρογγυλούδη. Έχουν γίνει πολλές αιμοδοσίες κατά το παρελθόν και η διάθεση αίματος σε Αρχιμηχανικούς και συγγενικά τους πρόσωπα, όταν χρειάστηκε, ήταν αξιοσημείωτη. Από το 1989 η Λέσχη έβαλε ένα από τους μεγάλους σκοπούς της τη στήριξη και την αμέριστη συμπαράσταση στον αγώνα του σχολείου
‘’ΑΡΓΩ’’ των Γονέων Ναυτικών που έχουν ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Η συμπαράσταση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης και γενικά όλων των μελών, των συνεργατών και των φίλων, είναι πολύπλευρη με ιδιαίτερη έμφαση στη προσφορά ηθικής και υλικής βοήθειας, Η επαφή της Λέσχης με το ‘’ΑΡΓΩ’’ στηρίζεται σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Αρκετά προβλήματα έχουν βρει τη λύση τους με τη συναισθηματική και συλλογική συνεργασία με το σχολείο.
Είναι αξιόλογες οι προσφορές πολλών φίλων και συνεργατών όπως,  εργοστασιάρχες επισκευαστές και κατασκευαστές, εταιρίες που απασχολούνται ειδικά με τη προμήθεια τροφοδοσίας, εφοδίων και ανταλλακτικών, διάφοροι αντιπρόσωποι κατασκευαστών και εφοδιαστών εξαρτημάτων μηχανών του εξωτερικού και του εσωτερικού και άλλοι.

Μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις για το παραπάνω σκοπό είναι ο χορός που διοργανώθηκε το Δεκέμβριο του 1997 στο κέντρο Νέα Δειλινά, από τη εταιρία ‘’WARTSILA HELLAS’’ με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Βύρωνα Τομάζο. Παράλληλα με τη διασκέδαση, η εκδήλωση είχε σαν σκοπό τη συμπαράσταση και την ενίσχυση των προσπαθειών και του έργου που επιτελείται από το σχολείο ‘’ΑΡΓΩ’’ .
Πολλές ήσαν οι προσφορές εφοπλιστικών γραφείων και επωνύμων εφοπλιστών. Το καταστατικό της Λέσχης αναθεωρήθηκε με την έγκριση της γενικής συνέλευσης το 1988 με απόφαση 490/88 του Πρωτοδικείου Πειραιώς.
Η αναθεώρηση κρίθηκε αναγκαία για να καλύψει μερικά κενά και δυσλειτουργίες που είχε αφήσει το ιδρυτικό καταστατικό. Στο αναθεωρηθέν καταστατικό δόθηκε το δικαίωμα να εγγράφονται σαν μέλη για διαφόρους ουσιαστικούς λόγους και με ορισμένες προϋποθέσεις, οι επιθεωρητές των Νηογνωμόνων και της ΔΕΕΠ καθώς επίσης οι TECHNICIANS των ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ και αναγνωρισμένων Ναυπηγείων.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Λέσχης είναι αξιόλογα. Η Λέσχη έχει στην ιδιοκτησία της την αίθουσα εκτάσεως 180 τερ.μέτρων, στον 3ον όροφο του κτηρίου επί της οδού Μαυροκορδάτου 11-13 στον Πειραιά. Αγοράστηκε με την υλική συμπαράσταση των φίλων της Λέσχης, από διάφορες εισφορές των μελών και από τα ίδια κεφάλαια της Λέσχης. Τα συμβόλαια αγοράς υπογράφηκαν το 1994. Από τότε η Λέσχη έχει το δικό της ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει πλήρη εξοπλισμό οργανωμένου χώρου εντευκτηρίου και διαλέξεων.
Λειτουργεί πλήρης, βιβλιοθήκη εφοδιασμένη με διάφορα τεχνικά βιβλία και περιοδικά.

Από τα κοινωνικά συμβάντα θα θέλαμε να σημειώσουμε με το χαμό εκλεκτών μελών της Λέσχης , Αρχιμηχανικών και φίλων. Μεταξύ των γεγονότων αυτών λύπησε ιδιαίτερα τους Αρχιμηχανικούς ο χαμός του Χ. Ευστρατιάδη πρώην Γεν. Γραμματέα της Λέσχης, του Κώστα Μάρα μέλους, του Μιχάλη Πατλάκα Αρχίατρου του Οίκου του ναύτη και μεγάλου φίλου.
Πρόσφατα έφυγε από κοντά μας και ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, καραβοκύρης ναυπηγοεπισκευαστής, επίτιμο μέλος της Λέσχης και συνάμα ένας από τους πιο αξιόλογους συμπαραστάτες της Λέσχης.

Τελειώνοντας αυτές τις λίγες αναφορές στην ίδρυση και τη λειτουργία της Λέσχης Αρχιμηχανικών θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι, σε κάποια χρονικά διαστήματα έχουν χρηματίσει Πρόεδροι με μεγάλη και αξιόλογη δραστηριότητα οι εκλεκτοί συνάδελφοι Αρχιμηχανικοί Βαγγέλης Ζούπας και Σαράντος Στρογγυλούδης.

Νέοι Μηχανικοί και τεχνολόγοι πλαισιώνουν το χώρο σε μια συνεχή ροή Ανθρώπων και ιδεών και η Λέσχη στέκεται ψηλά φωτοδότης, με όση δύναμη διαθέτει και υπηρετεί ανεξάντλητα το χώρο του Ελληνικού καραβιού και της τεχνολογίας του αντίστοιχα.
Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει τις παραδόσεις των προηγουμένων Συμβουλίων και αντλεί πάντα τη διοικητική δραστηριότητα από αυτά.

Πιστεύει και προσπαθεί να σταθεί στο ύψος της αποστολής του ώστε η Λέσχη να είναι η κατάλληλη πηγή δραστηριότητας και ο σύνδεσμος όλων των Αρχιμηχανικών χωρίς διακρίσεις και σκοπιμότητες, χωρίς ιδιοτέλειες και με επιδίωξη και στόχο πάντα να κυριαρχεί η δημοκρατία και η ισότητα σε όλες τις μορφές δραστηριότητας και της Λειτουργίας της Λέσχης γενικότερα.